FMEA Nedir?

FMEA, İngilizce “Failure Mode Effect Analysis” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş ve kalite literatüründe artık bir kelime olarak kullanılmakta olan kısaltmadır. Türkçe’ye “Hata Modu Etki Analizi” olarak çevrilmektedir.

FMEA yapmak ile amacımız; bir süreçte (proseste) veya üründe meydana gelebilecek olası uygunsuzlukları ve riskleri, o süreci veya ürünü hayata geçirmeden önce (yani o süreç veya ürün için yatırım yapmaya başlamadan önce) farketmek ve gerekli önlemleri almaktır.

Bu nedenle FMEA, henüz tasarım aşamasındaki süreç veya ürünlere uygulanır. Ancak, uygulamaya alınmış bir süreç veya seri üretimine başlanmış bir ürün için FMEA yapılamaz mı ?

Uygulamaya alınmış veya seri üretime geçmiş bir ürün için de FMEA yapılabilir. Bu durumda ise amacımız; mevcut uygunsuzlukların veya risklerin derinlemesine incelenmesi ve henüz ortaya çıkmamış olası uygunsuzlukların / risklerin belirlenmesi olacaktır.
FMEA Neden Tasarım Aşamasında Yapılmalıdır ?

Bir süreç veya ürün için FMEA çalışması, o ürün veya süreç tasarım aşamasındayken yapılmalıdır (seri üretimde de yapılabilir, ancak tasarım aşamasında yapılması daha doğru olur). Çünkü bir süreçte (proseste) veya üründe, tespit edilen olası uygunsuzluklar nedeniyle düzeltme / iyileştirme yapmak için harcanacak kaynakların maliyeti, ancak tasarım aşamasındayken en düşük şekilde gerçekleşir. Yani, FMEA sonucunda alınacak önlemler en düşük maliyetle ancak tasarım aşamasındayken gerçekleştirilebilir. Tasarımdan sonraki aşamalarda yaplacak her değişiklik, maliyetlerde 100, ve hatta 1000 kat artışa sebep olabilmektedir.
Otomotivden Farklı Sektörlerde de FMEA Yapılır mı ?

FMEA çalışması, bir sürece (prosese) veya ürüne uygulanır.

Süreç açısından bakıldığında; “süreç” olarak tanımlanmış tüm faaliyetler için FMEA yapılabilir (süreç; girdiyi çıktıya dönüştüren faaliyetler dizisi). Dolayısıyla örneğin; lojistik sektöründe FMEA yapılabilir, bir hastanenin “satın alma” faaliyetleri için FMEA yapılabilir. Herhangi bir sektöre ait üretim süreçleri için de FMEA yapılabilir. Süreçler için yapılan FMEA çalışmalarına “Proses FMEA” adı verilir.

Ürün açısından bakıldığında ise, ürün tanımına uyan tüm unsurlar için FMEA yapmak mümkündür. Kalite yönetim sistemlerinde “hizmet” de bir ürün olarak tanımlanmktadır. Dolayısıyla müşteriye ürün olarak sunulan hizmet faaliyetleri için de FMEA çalışması yapılabilir. Ürüne yönelik FMEA çalışmalarına “Ürün FMEA” (“Product FMEA”) adı verilir.

Hem proses FMEA hem de product FMEA çalışmaları mutlaka tasarımı (proses tasarımını veya ürün tasarımını) içermelidir. Bu nedenle ürün FMEA, genel yaklaşım olarak “Tasarım FMEA” (“Design FMEA”) şeklinde uygulanır.
Kaynak: http://www.fmeafmea.com/FMEA/fmea.htm

Diğer Konular

  • Benzer Yazı Yok

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir