SQL nedir?

SQL, (İngilizce “Structured Query Language“, Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili, telaffuz: es-kiu-el) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL’e özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

Tarihçe
Veritabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce’ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuş ve SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.

SQL dili ilişkisel alanda büyük ilgi görmüş ve İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin (VTYS) tümünde yer alan standart dil görünümü kazanmıştır. Bu nedenle Veri Tabanı konusunda çalışan tüm bilişim teknik personeli tarafından bilinmesi gereken bir dil konumundadır.

Veri Tanımlama Olanakları

SQL veri tanımlama deyimlerinden başlıcaları şunlardır:

CREATE TABLE tablo_adı
Yeni bir tablo yaratmak için kullanılır.

ALTER TABLE tablo_adı
Yeni bir sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek vb. yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır.

DROP TABLE tablo_adı
Tabloyu fiziksel olarak siler

TRUNCATE TABLE tablo_adı
Tablodaki tüm verileri siler (tablo yapısı kalır)

CREATE VIEW
görüş_adı
Görüntü oluşturmak için kullanılır

DROP VIEW görüş_adı
Görüntüyü siler

CREATE INDEX indeks_adı
Tablonun (en azından bir) sütun adı üzerinde indeks oluşturmak için kullanılır

DROP INDEX indeks_adı
Yaratılan indeksleri veri tabanından kaldırmak için kullanılır.

Veri İşleme Olanakları
SELECT deyimi
SELECT ilce, postakodu FROM tabloIlceler WHERE plakaKodu = ’06’
Ankara’nın ilçeleri ile posta kodlarını gösterir

UPDATE deyimi

UPDATE tabloIlceler SET postakodu = ‘06720’ WHERE ilce = ‘Bala’
Bala’nın posta kodunu değiştirir

INSERT deyimi
INSERT INTO tabloIlceler VALUES (, ‘Yenişehir’, , , ’53’)
Yeni veriler ekler

DELETE deyimi
DELETE FROM tabloIlceler WHERE plakaKodu = ’53’
plakaKodu 53 olan bütün verileri siler

Diğer Konular

  • Benzer Yazı Yok

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir